کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

این وب در بردارنده خدمات فرهنگی وارایه فعالیتهای کتابخانه عمومی شاهد را دراختیار علاقمندان قرارخواهد داد.با پیشنهادات خود ما را در شفاف تروبهتر شدن مطالب یاری فرمایید

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

 

    خیرین شهر شندآباد از آغاز سال جدید در سالی که با فرمایش مقام معظم رهبری به سال ، دولت وملت همدلی وهمزبانی  مزین گشت   با اقدامات فرهنگی و خیرخواهانه کتابخانه عمومی شاهد شندآباد را یاری نمودند که در این میان با اهدا بسته های فرهنگی  - اهدا کتاب  ولوازم ضروری  کمکهای مالی  به شرح ذیل داشته اند واین روند  خیر خوهانه  ومساعدت  های فرهنگی رو به افزایش است .

1 اهداء بسته های فرهنگی وتوذیع دربین اعضاء کتابخانه به ارزش  15 میلیون ریال         توسط خیرین مقیم مرکز

2- اهدا کتاب به کتابخانه  با عناوین  کمک درسی  ومواد کتابخانه ای      به ارزش دومیلیون ریال   توسط اعضاء وخانواده دانش آموزان

کمک هزینه  خرید بخشی از مطبوعات ونشریات مورد نیاز کتابخانه  به ارزش یک  میلیون ریال      در سه ماهه اول  توسط آقای حاج   کاظم رحیمیان

3- کمک هزینه خرید لوازم ضروری کتابخانه  از قبیل  لوازم التحریر....  به ارزش 880000 ریال توسط      حاج کاظم رحیمیان

4 کمک هزینه نصب کولر گازی جهت  کتابخانه به ارزش دو میلیون ریال  توسط عضو انجمن  جناب آقای  علیرضا قصابی

5- تهیه  دو دستگاه کولر گازی  با حجم 30 هزار و24 هزار   به ارزش تقریبی  60 میلیون ریال   توسط جناب آقای دکتر ابوالفضل حاتمی

انشاا.. به همت خیرین بزرگوار  کتابخانه عمومی شاهد نیز به طور شایسته ودر خور فرهنگ اسلامی به جامعه وعلاقمندان فرهنگ خدمت رسانی نمائیم .

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)