کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

این وب در بردارنده خدمات فرهنگی وارایه فعالیتهای کتابخانه عمومی شاهد را دراختیار علاقمندان قرارخواهد داد.با پیشنهادات خود ما را در شفاف تروبهتر شدن مطالب یاری فرمایید

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

یکی از راه های جذب مشارکت های مردمی ،

اهداء کتاب به کتابخانه های عمومی است

اهدای کتاب (کتابخانه شهید بهشتی سلماس)


 باید بکوشیم تا کتاب از مهجوریت خارج شود 

اهدای کتاب به کتابخانه‌های عمومی 

یکی از این اقدامات ارزشمند محسوب می شود.


بدینوسیله از اقدام فرهنگی جناب آقای دکتر میلاد شاه محمدی در خصوص اهداء مواد کتابخانه ای وکتاب های تستی وکمک درسی به ارزش دومیلیون تومان   به کتابخانه عمومی شاهد تقدیر وتشکر میگردد موفقیت تمامی عزیزان خیر خصوصا شما بزرگئار آرزوی قلبی ماست 


کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)