کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

این وب در بردارنده خدمات فرهنگی وارایه فعالیتهای کتابخانه عمومی شاهد را دراختیار علاقمندان قرارخواهد داد.با پیشنهادات خود ما را در شفاف تروبهتر شدن مطالب یاری فرمایید

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

باز هم نشاط و شور و شوق بچه ها در اولین روز از ماه مهر در کوچه ها و مدارس و خیابانهای سطح شهر مشاهده شد .در اولین روز ماه مهر روز بازگشایی مدارس شهرداری شندآباد با نظافت محوطه و خیابانهای منتهی به مدارس و تزئین محوطه مدارس و همچنین با حضور در مدارس به همراه اعضاء محترم شورای شهر ، فرماندهی محترم حوزه مقاومت شهید اشرفی و جناب مهندس رستم پور خیر مدرسه ساز و فرماندهی محترم سپاه ناحیه شبستر جناب سرهنگ رزمی  این روز عزیز را به دانش آموزان و معلمان عزیز تبریک گفتند.
کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)