کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

این وب در بردارنده خدمات فرهنگی وارایه فعالیتهای کتابخانه عمومی شاهد را دراختیار علاقمندان قرارخواهد داد.با پیشنهادات خود ما را در شفاف تروبهتر شدن مطالب یاری فرمایید

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

با به پایان رسیدن فصل تابستان و آغاز فصل درس ومدرسه باز کودکان علاقمند با حضور در کتابخانه عمومی خاطرات تابستان خود را مرور کردند ودر اجتماع صمیمی خواستار ادامه برنامه ها در طول هفته شدند که مقرر شد تمامی علاقمندان یک روز در هفته روزهای پنج شنبه به اجرای مطالعه جمعی ونمایش عروسکی وتئاتر از بین کتاب های  مطالعه شده خود بپردازند ودر پایان این اجتماع خود جوش از طرف کتابخانه عمومی شاهد جوائزی به رسم یاد بود تهیه شد که  بخشی از این جوائز ازطرف خیرین وبخش دیگر نیز از طرف کارشناس امور کتابخانه های عمومی استان سرکار خانم آپند تقبل گردید .

از تمامی عزیزانی که در برگزاری برنامه های اوقات فراغت تابستانی کمال همکاری را داشته اند خصوصا خانمها سمیرا نجاری دانشجوی کارشناسی کارگردانی ونمایش  ، وهمچنین خانم داداشپور از علاقمندان به مطالعه واز اجرای خوب وقعالشان از طرف انجمن کتابخانه عمومی شاهد قدردانی میگردد .
کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)