کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

این وب در بردارنده خدمات فرهنگی وارایه فعالیتهای کتابخانه عمومی شاهد را دراختیار علاقمندان قرارخواهد داد.با پیشنهادات خود ما را در شفاف تروبهتر شدن مطالب یاری فرمایید

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

همزمان با اکران فیلم محمد رسول ا.. در سراسر کشور ودر مراکز سینمایی وفرهنگی کشور ، کتابخانه عمومی شاهد شندآباد نیز  در قالب اردوهای فرهنگی وبا حضور جمع علاقمندان وهنر دوستان  وبا عضو گیری به صورت نوبتی در طول هفته در محل سالن سینمای فرهنگ ادارهفرهنگ وارشاد اسلامی شبستر حضور یافته وبه تماشای فیلم محمد رسول ا... میپردازند .

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)