کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

این وب در بردارنده خدمات فرهنگی وارایه فعالیتهای کتابخانه عمومی شاهد را دراختیار علاقمندان قرارخواهد داد.با پیشنهادات خود ما را در شفاف تروبهتر شدن مطالب یاری فرمایید

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

با حضور مهندس نادر شفاعی از اساتیدمطرح وبزرگوار مقیم تهران   که با دعوت کتابخانه عمومی شندآباد  یک دوره فشرده مشاوره تحصیلی مورد اجرا قرار گرفت کهدانش آموزان ودانشجویان آینده واعضاء کتابخانه شهرمان برنامه مشاوره تحصیلی به مدت 3 ساعت در محل سالن مطالعه کتابخانه عمومی شندآباد مورد هم اندیشی قرار گرفت در این برنامه که از دانش آموزان نمونه وپشت کنکوری دعوت بعمل آمده بود آزمون هایی در خصوص سطح بندی مراحل آزمون ونقاط کنکوری وتقسیم بندی وبودجه بندی فرصتها ودر نهایت راهکارهایی در روشهای صحیح مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت .


کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)