کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

این وب در بردارنده خدمات فرهنگی وارایه فعالیتهای کتابخانه عمومی شاهد را دراختیار علاقمندان قرارخواهد داد.با پیشنهادات خود ما را در شفاف تروبهتر شدن مطالب یاری فرمایید

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

چهارمین نشست کتابخوان سراسری شهرستان شبستر در28ام بهمن ماه برگزار می شود.


به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شبستر چهارمین نشست کتابخوان شهرستان شبستر وسیصدوچهل ونهمین نشست کتابخوان سراسری در شهرستان شبستر برگزار میشود.

این مطلب را محسنی رئیس اداره کتابخانه های های عمومی شهرستان شبستر در گفتگو با روابط عمومی شهرستان خبر داده وافزود با توجه به استقبال عمومی از برگزاری نشستهای کتابخوان در سطح شهرستان شبستر اداره شهرستان در نظر دارد نشستهای کتابخوان را در سطح کتابخانه های عمومی شهرستان نیزبرگزار کند.وی خاطر نشان کرد بدین منظور مقصد ومیزبان این نشست کتابخوان کتابخانه عمومی رسول اکرم تسوج خواهد بود.

نشست کتابخوان سلسله نشستهای به اشتراک گزاری کتاب های خوانده شده توسط دانش آموزان،معلمان واساتید ودانشجویان است که به منظور معرفی کتابهای خوانده شده برگزار ودرآن علاقه مندان وکتابخوانان به معرفی کتاب می پردازند.meraji

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)