کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

این وب در بردارنده خدمات فرهنگی وارایه فعالیتهای کتابخانه عمومی شاهد را دراختیار علاقمندان قرارخواهد داد.با پیشنهادات خود ما را در شفاف تروبهتر شدن مطالب یاری فرمایید

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

همزمان با   سال نووآغاز بهار طبیعت    صدها اصله نهال سرو  و کاج در محوطه کتابخانه عمومی شاهد به همت  پرسنل فضای سبز وشهر سازی شهرداری شهر شندآباد کاشته شد قبل از کاشت نهال توسط تیم زحمت کش شهرداری محترم شندآباد کلیه علفهای هرز در محوطه کتابخانه در فضایی بیش از 4500 متر  سم پاشی گردید .

جا دارد از عزیزان زحمت کش شهرداری شندآباد خصوصا شهردار فرهنگی شهر جناب آقای مهندس هوشنگی  وهمچنین سایر عزیزان که در امر فضای سبزشهر  ومحوطه سازی کتابخانه عمومی شاهد با تمام توان تلاش نمودهاند تقدیر وسپاس گذاری مینمایم .

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)