کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

این وب در بردارنده خدمات فرهنگی وارایه فعالیتهای کتابخانه عمومی شاهد را دراختیار علاقمندان قرارخواهد داد.با پیشنهادات خود ما را در شفاف تروبهتر شدن مطالب یاری فرمایید

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

بنا به این  گزارش  اولین نشست کتابخوان کتابخانه شاهد شندآباد در تاریخ 30اردیبهشت با حضور جمعی از علاقه مندان واعضای فعال کتابخانه در محل این کتابخانه برگزار شد.در این نشست تعداد 6عنوان کتاب به توسط اعضای کتابخانه به مدت یک ساعت به علافه مندان معرفی شد.شایان ذکر است نشستهای کتابخوان کتابخانه ای سلسله نشستهای معرفی کتاب است که به دنبال مطالبه دبیرکل محترم نهاد وبه جهت ایجاد فضای عادلانه مطالعه در کتابخانه های شهرستان وهر ماه یک نشست در هر کتابخانه برگزار خواهد شد.


meraji


کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)