کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

این وب در بردارنده خدمات فرهنگی وارایه فعالیتهای کتابخانه عمومی شاهد را دراختیار علاقمندان قرارخواهد داد.با پیشنهادات خود ما را در شفاف تروبهتر شدن مطالب یاری فرمایید

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

کاب انتظار عامیانه عالمانه عارفانه توسط همکارران کتابخانه های شهرستان شبستر جمع خوانی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های شهرستان در جلسه شورای اداری مسئولین کتابخانه های شهرستان بخشهایی ازکتاب انتظار عامیانه عالمانه عارفانه توسط همکاران  جمع خوانی شد.در این جلسه قسمتهایی منتخبی از تیترها وعنوانین فصلهای کتاب توسط همکاران قرائت ومورد استماع وبهره برداری هماران قرار گرفت.

 مخالفین
کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)