کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

این وب در بردارنده خدمات فرهنگی وارایه فعالیتهای کتابخانه عمومی شاهد را دراختیار علاقمندان قرارخواهد داد.با پیشنهادات خود ما را در شفاف تروبهتر شدن مطالب یاری فرمایید

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی


علامه از عدالت علی(ع) می گوید

علامه محمد تقی جعفری طی یک سخنرانی مفصل در رابطه با "علی(ع) و عدل و عدالت علوی" می گوید: «علی(ع) آنچنان از ظلم بیزار است که می فرماید: "اگر تمام زمین ها و آسمان ها را به من بدهند و بگویند این برگ را از دهان مورچه بیرون بکش، این کار را نمی کنم." چرا؟ چون در متن زندگی قرار گرفته و می داند این زندگی شعاعی از خداست. و نیز می فرماید: "اگر کسی به بندگان خدا ستم روا بدارد، دشمن او خداست نه بندگان." دلیلش روشن است، چرا که بنده که نمی تواند حقش را از ظالم بگیرد، اما خداوند می تواند.»


کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)