کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

این وب در بردارنده خدمات فرهنگی وارایه فعالیتهای کتابخانه عمومی شاهد را دراختیار علاقمندان قرارخواهد داد.با پیشنهادات خود ما را در شفاف تروبهتر شدن مطالب یاری فرمایید

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

               

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد به همت پایگاه مقاومت شهداء شندآباد اقدام به برگزاری کلاسهای متنوع وجوان پسند نموده است در این راستا با استفاده از پتانسیل همکاری اعضاء در اداره این گونه برنامه ها ضمن ترویج مطالعه بهتر ، جوانان عزیز در تشویق وکادر سازی جهت بهره مندی کتابخانه در برگزاری سایر برنامه های مورد نظر نهاد کتابخانه های عمومی کشور اقدام مینماید .

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)