کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

این وب در بردارنده خدمات فرهنگی وارایه فعالیتهای کتابخانه عمومی شاهد را دراختیار علاقمندان قرارخواهد داد.با پیشنهادات خود ما را در شفاف تروبهتر شدن مطالب یاری فرمایید

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

جای کتاب را هیچ چیزی پر نمیکند

  کتاب ، مقوله ی بسیار مهمی است. البته من به کارهای هنری ، تصویری ، تلویزیون ، سینما یا از این قبیل چیزها ، خیلی اعتقاد دارم ، اما کتاب نقش مخصوصی دارد. جای کتاب را هیچ چیزی پر نمیکند. کتاب را باید ترویج کرد. ...مردم باید به کتاب خوانی عادت کنند و کتاب وارد زندگی بشود. چندی پیش من دیدم که همین تلویزیون با بعضی از جوانان مصاحبه کرده بود و پرسیده بود که آقا! شما کتاب می خوانید؟ پاسخ داده بودند که : نه! ، اصلا کتاب را جزء ضروریات زندگی نمیدانند!

مصاحبه مقام معظم رهبری با خبرنگار صدا وسیما، نمایشگاه کتاب تهران 72/2/26


                                                                        برشی از کتاب : من و کتاب

من و کتاب pdf

« بسم الله الرحمن الرحیم »

 

کتاب حاضر کتابی ارزشمند از بیانات رهبر معظم انقلاب است که توسط دفتر برنامه ریزی انتشارات سوره مهر گردآوری شده است.

موضوعات این کتاب 128 صفحه ای در 6 فصل طبقه بندی شده است:

فصل اول: اهمیت کتاب و کتابخوانی

فصل دوم: من و کتاب

این فصل بسیار شیرین و جذاب مجموعه ای از نظرات رهبر عزیزمان در رابطه با برخی کتابهایی ست که خوانده اند و همچنین خواندن برخی از آن ها را توصیه می کنند.

فصل سوم: نقد وضع موجود

در بخشی آمده: اگر تعداد کتاب زیاد شد،اگر عنوان کتاب زیاد شد، اگرکتاب در همه ی موضوعات مورد نیاز بود، اگر مردم توانستند سؤال ها و استفهام هایشان را در کتاب بیابند و به کتاب مراجعه کنند، یک عالمَ دیگر و ماجرای دیگری خواهد شد! هر جا که با کتاب سر و کاری هست، می بینید که از لحاظ کیفیت روحی و وضع فکری، نسبت به آن جایی که ا ین وضعیت وجود ندارد، تفاوت محسوسی هست.

فصل چهارم: چه باید کرد؟

در بخشی آمده: من حوادثی را به چشم خودم دیده ام که شاید چشم مادی نتوانسته آنها را درک کند ؛ امّا بعد که شما هنرمندان آنها را به نگارش درمی آورید، یا در قالب نمایش نشان می دهید، و یا به زبانِ قصه بیان  می کنید، من آن حوادث را که بازبینی می کنم، می بینم عجب حوادثی بوده است؛ تازه شروع به فهمیدن آن می کنم. لذا به نظر من، نقش هنرمند مسلمان، نقش  فوق العاده برجسته ای است.

فصل پنجم: دست نوشته ها

فصل ششم: دست خط                  

 

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)