کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

این وب در بردارنده خدمات فرهنگی وارایه فعالیتهای کتابخانه عمومی شاهد را دراختیار علاقمندان قرارخواهد داد.با پیشنهادات خود ما را در شفاف تروبهتر شدن مطالب یاری فرمایید

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

خانم کوچلو آیناز  کوچکترین عضو کتابخانه عمومی شاهد شندآبادکه علاقه زیادی به تصاویر کتاب وگوش دادن به قصه دارد بنا به گفته خانم عسگری که خودشان از اعضائ فعال کتابخانه محسوب میشوند  همه روزه برای آیناز کوچلو کتاب میخواند وباعلاقه لحظات شادی را برای کودکشان فراهم نموده اند .

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)