کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

این وب در بردارنده خدمات فرهنگی وارایه فعالیتهای کتابخانه عمومی شاهد را دراختیار علاقمندان قرارخواهد داد.با پیشنهادات خود ما را در شفاف تروبهتر شدن مطالب یاری فرمایید

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

 
 

به اطلاع عمومم علاقمندان  می‌رساند پیرو بخشنامه   در خصوص انجام عضویت رایگان در روز پنج‌شنبه، مورخ هفدهم اسفند ماه سال جاری در قالب طرح ملی کتابخانه‌گردی در کتابخانه‌های عمومی، "عضویت رایگان برای تمامی کتابخانه‌های عمومی و برای همه بازدیدکنندگان از اقشار مختلف در روز اجرای طرح کتابخانه‌گردی فراهم شده است.   افراد متقاضی تا  پایان ساعت کاری روز دوشنبه مورخ 28/12/96 فرصت خواهند داشت تا نسبت تکمیل مدارک عضویت و ثبت نام نهایی در محل کتابخانه مورد درخواست حضور یابند.

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)