کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

این وب در بردارنده خدمات فرهنگی وارایه فعالیتهای کتابخانه عمومی شاهد را دراختیار علاقمندان قرارخواهد داد.با پیشنهادات خود ما را در شفاف تروبهتر شدن مطالب یاری فرمایید

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

۷ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)

Image result for ‫روز جهانی کودک‬‎
Related image

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)

Image result for ‫روز تجلیل از اسرا‬‎

Related image

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)

Related image 

Related image

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)