کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

این وب در بردارنده خدمات فرهنگی وارایه فعالیتهای کتابخانه عمومی شاهد را دراختیار علاقمندان قرارخواهد داد.با پیشنهادات خود ما را در شفاف تروبهتر شدن مطالب یاری فرمایید

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

در حاشیه برگزاری همایش کتاب خوان کتابخانه های عمومی شهرستان شبستر گروه نمایش عروسکی وتئاتر کتابخانه عمومی شاهد به اجرای برنامه های خود پرداختند که در این مراسم با حضور مسئولین اداری وفرهنگی شهرستان واستان وسرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان  جناب آقای جعفری  حضور داشتند . 
حضور داشتند .

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)