کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

این وب در بردارنده خدمات فرهنگی وارایه فعالیتهای کتابخانه عمومی شاهد را دراختیار علاقمندان قرارخواهد داد.با پیشنهادات خود ما را در شفاف تروبهتر شدن مطالب یاری فرمایید

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

همزمان با آغاز هفته دولت به همین مناسبت نمایشگاهی از کتابهای نو رسیده سری 14 و15 که به صورت مستمر ومتوالی رسیده است نمایشگاهی جهت استفاده وبهره برداری اعضاء کتابخانه برگزار  ودر بخش مخزن کتاب در کنار مجموعه همه روزه قایل بازدید علاقمندان قرار گرفته است .

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)