کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

وب سایت کتاب ودانش شندآباد shendilib.blog.ir

کتابخانه عمومی شاهد شندآباد

این وب در بردارنده خدمات فرهنگی وارایه فعالیتهای کتابخانه عمومی شاهد را دراختیار علاقمندان قرارخواهد داد.با پیشنهادات خود ما را در شفاف تروبهتر شدن مطالب یاری فرمایید

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

Image result for ‫آغاز هفته کتاب‬‎

19 تا 30 آبان 


برنامه های متنوع در طول هفته کتاب وکتابداری بهانه ای برای خواندن بیشترImage result for ‫آغاز هفته کتاب‬‎


Image result for ‫برنامه های  هفته کتاب‬‎

Image result for ‫برنامه های  هفته کتاب‬‎
کتابخانه عمومی شاهد شندآباد (آذربایجانشرقی)